Brunnshallarna

Byggdes 1896-1897 ritad av arkitekt Alfred Arwidius, Malmö. Byggnaden utgörs av en öppen, långsträckt pelarhall med fasta flyglar och tvärställt högre mittparti. I vinkeln på ömse sidor om mittpartiet finns serveringskiosker i en våning. Det välvda taket består av sinuskorrugerad plåt.

I brunnshallen serverades i gamla tider brunnens eget, från de olika källorna i rör hitledda, mineralvatten. På stället tillverkade man också artificiella hälsovatten allt efter åtgången. Brunnshallen hade en viktig social funktion. Här promenerade man i skydd för väder och vind, man hälsade artigt på varandra, möttes och samtalade.

Idag är brunnshallen en medelpunkt för aktiviteter i parken. Här förekommer loppmarknad, man spisar mat i festliga sammanhang, lyssnar till orkestermusik, spelar boule med mera.