Brunnslasarettet

Byggdes 1889 och ritades av byggmästare Svante Svenson i Karlshamn. Ritningarna är signerade N. O. Berlin, konduktör vid Ronneby Helsobrunns Aktiebolag.

Lasarettet var avsett för fattiga och medellösa. Idag används byggnaden som restaurang under namnet Brunnsparkens Restaurang och Café. Byggnaden eldhärjades svårt i december 2006. Arbetet med att återställa byggnaden så nära ursprungligt skick som möjligt kom snabbt igång, men först sommaren 2008 kunde restaurangen återinvigas. Den drivs nu som Brunnsparkens Restaurang och Café.

Byggnaden eldhärjades i december 2006. Den kallades då "Wienercaféet". Huset återställdes och restaurangen återinvigdes sommaren 2008 och drivs därpå vidare under namnet "Brunnsparkens Restaurang och Café".