Offentlig konst

I Ronneby Brunnspark finns flera vackra konstverk jämt fördelade över parkanläggningen. Konstverken är av varierande ålder men har på något sätt en koppling till Ronneby.