Å-krök

Skulpturen Å-krök installerades i Ronneby 1989 och du hittar den nära infarten till Ronneby Brunnshotell.

Å-krök visar stadens historia, den gamla och den nya som alltid har omslutits av Ronnebyån. Den gamla stadsplanen som fanns före branden 1864 är gjord i form av en sköld och sitter framför den nya stadsplanen som syns som ett rutmönster. Å-krök visar kända byggnader och torn, som konstnären tycker är karakteristiska för Ronneby.

På baksidan av skulpturen finner man symboler för Ronnebys första stadsvapen samt avgjutning av yxhuggen i den gamla kyrkporten.

Konstnär: Jonny Martinsson
Född 1934 på Tärnö utanför Karlshamn.

Utbildning: Autodidakt.

Med åren har Jonny Martinsson blivit en erkänd skulptör som arbetar i huvudsak i sten och metall. Han har deltagit i separata utställningar och samlingsutställningar och har haft flera offentliga uppdrag.