Gamla Brunnskontoret

Den äldsta delen av gamla Brunnskontoret vid Övre Brunnsvägen byggdes troligen omkring 1640. Om- och tillbyggnader har därefter gjorts i omgångar.

Den södra delen har varit kapell i Backaryd och flyttades år 1800 till sin nuvarande plats. Den norra delen är den äldsta och var ursprungligen mangårdsbyggnad till kronohemmanet Carlstorp, tidigare Bålebro som låg väster om Trollsjön. Den flyttades till nuvarande plats cirka 1770.

När brunnshotellet stod färdigt 1897 inrättades ett brunnskontor i byggnaden. Den norra delen användes som bostad för kamreren. Brunnskontoret ingick i stadens förvärv av Ronneby Brunn 1940.

Idag finns det bland annat butik i Gamla Brunnskontoret.