Brunnskällan

Vattenkällan i Brunnsparken ersatte år 1727 den ursprungliga surbrunnen. Denna hade grävts 1705 men sinat redan efter 20 år. Den tolvkantiga brunnskiosken i toscansk stil uppfördes 1846 och användes vid utskänkning av vatten.

I samband med brunnshallens tillkomst 1897 drogs vattenledningar dit såväl från den på platsen belägna gamla källan, som från övriga källor i området. Samtidigt överflyttades vattenserveringen till brunnshallens kiosker. År 1905 anges gamla källan fungera som arkiv för brunnsbolagets äldre handlingar.

På söndagar sommartid finns det möjlighet att bese kiosken inuti.