Italienska villan

Italienska villan byggdes 1882. Den ritades 1881 av byggmästare Svante Svenson från Karlshamn.

Villans utformning är starkt präglad av den italienska lantvillastilen från 1500-talet. Denna stilens upphovsman var humanisten och arkitekten A. Palladio. Villan användes som bostäder för brunnsgäster.

Idag bedriver privata företag forskning och utbildning i villan.