Direktörsvillan

Direktörsvillan

Villan uppfördes för brunnsdirektören Ernst von Heidenstam 1884 och är ritad av en arkitekt som till våra dagar tyvärr är okänd.

Villan kom bland annat att nyttjas av de orkestrar som var knutna till brunnen på 1950-talet. Den stod därefter tom i ett par decennier, och renoverades i början av 1980-talet. Sitt nuvarande utseende fick byggnaden 2013 - 2014 när utsidan målades om i historiskt korrekta kulörer.

Villan hyrs ut till företag och privatpersoner för mindre sällskap (max 30personer).
Se mer info här Länk till annan webbplats.