Villa Emma (XI)

Villa Emma byggdes åren 1873-1876 och ritades av arkitekten C. F. Rasmussen.

Villan levererades monteringsfärdig per ångbåt från Bark & Warburgs snickerifabrik i Göteborg. Den uppfördes ursprungligen på den plats där brunnshotellet fanns 1895-1897 och förflyttades till sin nuvarande plats i Brunnsparken 1896.

Byggnaden användes länge som bostäder för brunnsgäster. Sedan har den varit klubblokal åt Ronneby Tennisklubb och Ronneby Rugbyclub.

Idag har företag kontorslokaler i Villa Emma.