Gymnastiken

Villa Gymnastiken byggdes 1890-1891 och ritad av byggmästare Svante Svenson, Karlshamn. Den byggdes om 1904 och 1912. Byggnaden har under modern tid använts för bland annat utställningar, teater och högskoleutbildning men inhyser idag Naturum.

1997 togs huset i bruk av projektet Nya former för skolutveckling som drevs av Ronneby kommun i samarbete med KK-stiftelsen.

1999 övergick projektet Nya Former i Learning Lab, en ny verksamhet i samverkan mellan Blekinge Tekniska Högskola och Ronneby kommun.

Fram till våren 2002 var Gymnastiken en utbildningsmiljö för elever och lärare men också för andra Ronnebybor.

Nu hittar man Naturum Blekinge Länk till annan webbplats. i Gymnastiken. Här lämnas information om Blekinges natur, miljö och kulturlandskap i form av utställningar med mera. Här kan man också informera sig om kulturreservatet Ronneby Brunnspark.