Villa X

Villa X ritades 1895 av arkitekten Alfred Arwidius från Malmö.

Den användes som bostäder för brunnsgäster. Byggnaden revs 1971 i samband med nuvarande brunnshotellets andra utbyggnadsetapp.