Villa Gotica

Villa Gotica byggdes 1882 och ritades av en idag tyvärr okänd arkitekt.

Villan användes som bostäder för brunnsgäster. Villan hade en fasad i nygotik med krenelerat trapptorn och spetsbågiga fönster. Den förstördes av en brand 1944.