Restaurang Flora

Restaurang Flora byggdes 1877 av en idag tyvärr okänd arkitekt.

Den högre delen av byggnaden härrörde från övervåningen på den gamla brunnssalongen, föregångaren till det år 1897 färdigställda brunnshotellet. I samband med ombyggnad 1953 kläddes byggnaden med eternitplattor. Byggnaden revs 1993.