Villa G

Villa G, uppförd 1877 och riven 1939, var i privat ägo.

Där kunde doktor Gullstrand med familj sitta i avskildhet och studera det myllrande folklivet i parken nedanför. Tornets veranda kunde höjas ytterligare med hjälp av domkraft.