Badhus No 2

Byggdes 1861 och var det första badhuset på brunnsområdet. Arkitekten C. F. Rasmussens namn förekommer i ritningsakten.

Efter färdigställandet av badhus nr I om- och tillbyggdes det äldre badhuset 1883-84 och kom då att benämnas badhus för 2:a och 3:e klass brunnsgäster. Byggnaden revs 1936.