Överläkarens villa

Överläkarens villa byggdes 1884 och ritades av en okänd arkitekt.

Villan hade en traditionell fasadutformning med klassicistiska detaljer. Den förstördes av brand 1960.