Underläkarens bostad

Underläkarens bostad vid hälsobrunnen innehöll både laboratorium och klinik för brunnsgästerna.

Byggnadsår och arkitekt är okända. Byggnaden revs 1960.