Gamla Brunnshotellet

Gamla Brunnshotellet byggdes 1895-1897 och ritades av Malmöarkitekten Alfred Arwidius. Enligt uppgift var byggnaden med sina 3000 m² norra Europas största träbyggnad.

I nedre våningen inrymdes köksavdelning, matsal och kafé med omslutande verandor samt kontor, post- och telegrafexpedition. På övre våningen fanns, förutom en stor festsal med teater och gallerier, läs- och sällskapsrum samt ett dussin rum för kurgäster.

Gamla Ronneby brunnshotell.

Vindsvåningen upptogs av bostad för restauratören, domestikrum, ett par resanderum och i mittpartiet en biljardsal. Härtill kom omslutande verandor och en köksflygel.

Brunnshotellet brann ner till grunden den 21 november 1959. Trots fem brandkårers insatser, obegränsad vattentillgång från Ronnebyån och vindstilla gick det inte att rädda byggnaden. Strax efter branden påbörjades planeringen av den nya hotellanläggningen som skulle ligga på det gamla hotellets plats.

Arkitekt Sten Samuelsson, Lund, ritade den nya hotellbyggnaden, som invigdes 1961.