Brunnssällskapets sjukhem

Brunnssällskapets sjukhem byggdes 1884 och tyvärr är arkitekten till idag okänd.

Sjukhemsbyggnaden revs 1971.