Ronneby 22:1 - Viggen Norra etapp 3

Kommunstyrelsen beslutade i juni 2023 att ta fram ett förslag till detaljplan för del av Ronneby 22:1 m.fl. (Viggen norra etapp 3) i Ronneby kommun. Syftet med detaljplanen är att i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900) möjliggöra för detaljhandel och verksamheter.

Planen hanteras med ett utökat planförfarande. Planförslaget avviker från Översiktsplan för Ronneby 2035 Öppnas i nytt fönster.. Planförslaget bedöms inte ha en betydande miljöpåverkan.

Observera att flera detaljplanearbeten pågår i Viggenområdet och att detta ärende endast avser Viggen norra etapp 3.

Samråd

Förslaget ställs ut på samråd under tiden 2024-05-17 till och med 2024-06-18. Handlingarna skickas till berörda myndigheter, fastighetsägare, föreningar med flera.

Handlingarna finns tillgängliga här på hemsidan och på följande platser;

  • Entréhallen, Stadshuset
  • Ronneby stadsbibliotek

Måndagen den 10 juni kl. 16-18 kommer tjänstepersoner från Ronneby kommun finnas på plats i Entréhallen i stadshuset för att svara på frågor.

Planhandlingarna finns också tillgängliga i pdf-format under Relaterad information längst ner på denna artikelsida.

Du är välkommen att ringa planarkitekt Karla Hentzel på 0457-61 81 54 eller stadsarkitekt Helena Revelj på 0457-61 82 27, om du vill ha mer information. Du kan också skicka e-post till kommunstyrelsen@ronneby.se.

Synpunkter och förslag

Har du synpunkter på planförslaget ska de lämnas skriftligt till:

Kommunstyrelsen
Stadshuset
372 80 Ronneby

Dina synpunkter (yttrande) kan också skickas med e-post till kommunstyrelsen@ronneby.se. Märk dina synpunkter med diarienummer: KS 2020/684.

Senast den 18 juni 2024 ska synpunkterna ha kommit in till kommunstyrelsen.

Den som inte framför sina synpunkter skriftligt senast under granskningsskedet kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen. Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster, arrendatorer med flera om innehållet i denna skrivelse.

Processen att arbeta fram en detaljplan

Den formella processen som planarbetet följer kallas för standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900). Du kan läsa mer om planprocessen Öppnas i nytt fönster. och vad en detaljplan innebär på vår och Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Prenumerera på ändringar

Vill du få e-post när sidorna med detaljplaner ändras så kan du välja att prenumerera på sidorna genom att fylla i din e-postadress här nedan. Din e-postadress sparas då på den serverpark som hemsidan ligger på, och används till automatiska utskick när sidorna uppdateras. Genom att anmäla dig till prenumerationen så samtycker du till att din e-postadress lagras och används för automatiska utskick. Du kan välja att avsluta prenumerationen när du vill, och e-postadressen tas då bort.

Hantera prenumeration