Gärestad 1:13 - Västra Gärdet

Kommunstyrelsen beslutade under 2021 att låta påbörja ett detaljplaneuppdrag för en utveckling av verksamhetsområdet Gärdet i västlig riktning. Detaljplanearbetet har inletts med att ta fram ett flertal utredningar som ska ligga till grund för ett framtida planförslag.

Kommunstyrelsen beslutade i maj 2021 om ett flertal nya detaljplaneuppdrag varav ett var vidareutvecklingen av verksamhetsområdet Gärdet enligt den gällande översiktsplanen Ronneby 2035. Området pekas ut i översiktsplanen som ett utvecklingsområde för verksamheter varav delar är detaljplanelagda sedan tidigare. Arbetet med den nya detaljplanen för den västra sidan av Gärdet har inletts med att ta fram ett flertal utredningar. Arbete pågår fortsatt med ytterligare utredningarbeten. Resultatet av de olika utredningarna ska sedan ligga till grund för ett framtida förslag till detaljplan för området.

Processen att arbeta fram en detaljplan

Den formella processen som planarbetet följer kallas för standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900). Du kan läsa mer om planprocessen Öppnas i nytt fönster. och vad en detaljplan innebär på vår och Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Prenumerera på ändringar

Vill du få e-post när sidorna med detaljplaner ändras så kan du välja att prenumerera på sidorna genom att fylla i din e-postadress här nedan. Din e-postadress sparas då på den serverpark som hemsidan ligger på, och används till automatiska utskick när sidorna uppdateras. Genom att anmäla dig till prenumerationen så samtycker du till att din e-postadress lagras och används för automatiska utskick. Du kan välja att avsluta prenumerationen när du vill, och e-postadressen tas då bort.

Hantera prenumeration