Hoby 19:1 - Ny förskola i nordöstra Bräkne Hoby

Kommunstyrelsen beslutade i maj 2021 om ett nytt uppdrag för detaljplaneläggning av en ny förskola i nordöstra Bräkne Hoby. Uppdraget är en följd av det planrogram som gjorts för stadsdelen.

Kommunstyrelsen har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Hoby 19:1 i Bräkne-Hoby, Ronneby kommun. Kommunstyrelsen har upprättat ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Hoby 19:1 i den norra delen av Sanden i Bräkne Hoby, Ronneby kommun.

Detaljplanens syfte är att i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900) skapa en ny byggrätt för en naturnära förskola i stadsdelen Sanden i Bräkne-Hoby. Vidare syftar detaljplanen till en placering och utformning av förskolan som på ett övergripande sätt anpassas till de topografiska naturförhållandena på platsen.

Planen hanteras med ett standardförfarande och förslaget avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035.

Efetr ett första samråd med berörda myndigheter och allmänheten bearbetas planförslaget och tillhörande utredninmgar kompletteras.

Du kan också ta del av materialet genom att ladda ner handlingarna. Du behöver programmet Adobe Reader Länk till annan webbplats. eller liknande för att kunna öppna PDF-filer.

Du är välkommen att ringa planarkitekt Peter Robertsson, 0457-61 82 16 eller stadsarkitekt Helena Revelj på 0457-61 82 27, om du vill ha mer information. Du kan också skicka e-post till kommunstyrelsen@ronneby.se.

Processen att arbeta fram en detaljplan

Den formella processen som planarbetet följer kallas för standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900). Du kan läsa mer om planprocessen Öppnas i nytt fönster. och vad en detaljplan innebär på vår och Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Prenumerera på ändringar

Vill du få e-post när sidorna med detaljplaner ändras så kan du välja att prenumerera på sidorna genom att fylla i din e-postadress här nedan. Din e-postadress sparas då på den serverpark som hemsidan ligger på, och används till automatiska utskick när sidorna uppdateras. Genom att anmäla dig till prenumerationen så samtycker du till att din e-postadress lagras och används för automatiska utskick. Du kan välja att avsluta prenumerationen när du vill, och e-postadressen tas då bort.

Hantera prenumeration