Ronneby 22:1 (f.d.) Sörby 5:17 - Motocrossbanan

Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-25 om att etablera en motocrossbana på fastigheten Sörby 5:17 söder om E22. Etableringen har först granskats genom ett så kallat planbesked som är ett förberedande steg före det att ett detaljplanearbete påbörjas. Syftet med detaljplanen är att planlägga för dels motorbana i form av motocrossbana, men också möjliggöra kompletterande verksamhet så som depåer eller servering vid evenemang.

Arbetet med detaljplanen är omfattande och kommer inte bara att innehålla planläggning för själva motorbanan utan även planerad tillfartsväg. Detta innebär bland annat att flera förberedande undersökningar behöver genomföras före det att detaljplanen utformas. Ett arbete pågår för närvarande med att upphandla både de förberedade undersökningarna och detaljplanearbetet gemensamt.

Upphandling av konsulttjänster

Ronneby kommun har upphandat konsulttjänster för upprättande av den nya detaljplanen inklusive tillhörande utredningar. Tilldelningsbeslut fattades 2018-10-10 och tillkännagavs 2018-10-16. Flera av de förberedande utredningarna som ska ligga till grund för detaljplanen har färdigställts.

Miljökonsekvensbeskrivning

Ronneby kommun har genomfört ett samråd med Länsstyrelsen i Blekinge län kring frågan om det behövs en miljökonsekvensbeskrivning för detaljplanen. Resultatet av samrådet visade att en sådan beskrivning krävs.

Upphandling av miljökonsekvensbeskrivning

Upphandlingen av en miljökonsekvensbeskrivning avslutades 2019-11-22. Ett beslut har tagits att låta ÅF-Infrastructure få arbetet att göra beskrivningen. Dettta arbete har startats upp i januari 2020.

Processen att arbeta fram detaljplanen

Den formella process som detaljplanarbetet kommer att följa är ett utökat planförfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900). När tillräckliga förberedande undersökningar har gjorts kommer ett samrådsförslag att sättas samman som skickas ut till sakägare och myndigheter för synpunkter.

Prenumerera på ändringar

Vill du få e-post när sidorna med detaljplaner ändras så kan du välja att prenumerera på sidorna genom att fylla i din e-postadress här nedan. Din e-postadress sparas då på den serverpark som hemsidan ligger på, och används till automatiska utskick när sidorna uppdateras. Genom att anmäla dig till prenumerationen så samtycker du till att din e-postadress lagras och används för automatiska utskick. Du kan välja att avsluta prenumerationen när du vill, och e-postadressen tas då bort.

Hantera prenumeration