Ronneby 22:1 - Ändring av detaljplan för Viggen norra etapp 1

Kommunstyrelsen har fattat beslut om uppdrag att ändra den gällande detaljplanen för Viggen norra etapp 1 i handelsområdet Viggen. Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra fastighetsreglering längs den befintliga Gripenvägen.

Planenheten jobbar med att ta fram ett förslag till ändringen av detaljplanen för Viggen norra etapp 1. Arbetet befinner sig i en uppstartsfas med förberedande undersökningar. Har du några frågor eller funderingar kan du gärna höra av dig till kommunstyrelsen@ronneby.se. Glöm då inte att ange ”Ändring av detaljplan för Viggen norra etapp 1 KS 2023/623” så vet vi vilken plan dina funderingar gäller.

Processen att arbeta fram en detaljplan

Den formella processen som planarbetet följer kallas för ett standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900). Du kan läsa mer om planprocessen Länk till annan webbplats. och vad en detaljplan innebär på vår och Boverkets webbplats Länk till annan webbplats Länk till annan webbplats..

Prenumerera på ändringar

Vill du få e-post när sidorna med detaljplaner ändras så kan du välja att prenumerera på sidorna genom att fylla i din e-postadress här nedan. Din e-postadress sparas då på den serverpark som hemsidan ligger på, och används till automatiska utskick när sidorna uppdateras. Genom att anmäla dig till prenumerationen så samtycker du till att din e-postadress lagras och används för automatiska utskick. Du kan välja att avsluta prenumerationen när du vill, och e-postadressen tas då bort.

Hantera prenumeration