Bökevik 1:131 m.fl. - Västra Bökevik

Kommunstyrelsen har upprättat ett förslag till detaljplan för Bökevik 1:131 m.fl. i Ronneby kommun. Syftet med detaljplanen är jämställa byggnadsrätterna inom de tre gällande planerna 265, 281 och 310. Detaljplanen syftar även till att tydliggöra problematiken och möjligheterna kring de låglänta fastigheterna i området. Planen hanteras med ett standardförfarande. Planförslaget avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035.

Arbetet fortsätter med att se över riskerna i området från stigande havsnivåer utifrån Länsstyrelsens nya riktlinjer. Större förändringar i planförslaget kan potentiellt leda till ett nytt samråd.

Förslaget har ställts ut på samråd under tiden 2023-11-27 till och med 2023-12-19. Handlingarna fanns tillgängliga på följande platser:

  • Entréhallen i stadshuset, Ronneby
  • Ronneby Stadsbibliotek

Ett samrådsmöte hölls digitalt den måndagen den 11 december kl. 17:30 på tjänsten Microsoft Teams. Då presenterades planförslaget och generella frågor besvarades.

Du kan ta del av materialet genom att ladda ner handlingarna som finns längst ned på sidan. Du behöver programmet Adobe Reader Länk till annan webbplats. eller liknande för att kunna öppna PDF-filer.

Du är välkommen att ringa planarkitekt Victoria Eklund, 0457-61 88 37 eller stadsarkitekt Helena Revelj på 0457-61 82 27, om du vill ha mer information. Du kan också skicka e-post till kommunstyrelsen@ronneby.se.

Kommunstyrelsen

Processen att arbeta fram en detaljplan

Den formella processen som planarbetet följer kallas för ett standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900). Du kan läsa mer om planprocessen Länk till annan webbplats. och vad en detaljplan innebär på vår och Boverkets webbplats Länk till annan webbplats Länk till annan webbplats..

Prenumerera på ändringar

Vill du få e-post när sidorna med detaljplaner ändras så kan du välja att prenumerera på sidorna genom att fylla i din e-postadress här nedan. Din e-postadress sparas då på den serverpark som hemsidan ligger på, och används till automatiska utskick när sidorna uppdateras. Genom att anmäla dig till prenumerationen så samtycker du till att din e-postadress lagras och används för automatiska utskick. Du kan välja att avsluta prenumerationen när du vill, och e-postadressen tas då bort.

Hantera prenumeration