Ronneby - Ågårdsbo

Här på Ågårdsbo finns omsorgsboende och korttidsverksamhet. Här hittar du mer information och kontaktuppgifter.

Fakta

  • 10 lägenheter med inriktning på psykiatrisk vård
  • Korttidsenhet med 13 rum
  • Växelvård med 4 rum
    Personal dygnet runt
    Frukost, lunch och middag serveras på avdelningen

Adress:
Hälsovägen 1
372 32 Ronneby

Telefonnummer:

Vård- och omsorgsboende, plan 1 : 0457 - 61 77 43

Lotsen- korttidsvistelse, plan 2: 0457-61 77 07

Bpjen- växelvård, pla 3: 0457-61 76 43

Mejladress (nämndlåda):

vonamnden@ronneby.se