Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen arbetar med underhåll, service och utveckling av kommunens fastigheter, gator och parker. Förutom trafikfrågor hanterar vi också kommunens kök och restauranger, mat inom omsorg och skola. Förvaltningen ansvarar även för verksamhetsområdena fritid, allmänkultur och bibliotek. 

Teknik

 • Gator och trafik
 • Kommunens fastigheter
 • Park och skog
 • Kommunens kök och restauranger för omsorg och skola
 • Mark och exploatering
 • Översiktsplan och detaljplaner

Fritid

  • Ungdomsverksamhet
  • Mötesplatser för ungdomar
  • Samarbete med skolor, omsorgen och föreningslivet
  • Olika former av föreningsstöd
  • Tillsyn och/eller skötsel av diverse anläggningar t ex simhallar, idrottsplatser och sporthallar

  Allmän kultur

   • Utställningar i Kulturcentrums konsthallar
   • Verkstäder i grafik, textil och emalj.
   • Samarbete med kulturföreningar och kulturarrangemang.
   • Bidrag till kulturföreningar och studieorganisationer
   • Kulturprojekt
   • Kommunens konstregister
   • Kulturpris och kulturstipendier

   Protokoll

   Förvaltningschef
   Anna Hinseäng
   Telefon: 0457-61 80 47
   anna.hinseang@ronneby.se

   Kontakt Tekniska kansliet
   tfk@ronneby.se
   0457-61 80 80

   Öppet-/telefontid
   Måndag - fredag
   10.00-12.00

   Fel och serviceanmälan kan du göra dygnet runt här på hemsidan

   Kontakt Fritid- och kulturkansliet
   tfk@ronneby.se
   0457 - 61 81 17