Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen är vår största förvaltning med mer än 1000 anställda.

Utbildningsförvaltningen verkställer utbildningsnämndens beslut gällande:

 • kommunal förskola
 • grundskola samt skolbarnomsorg
 • anpassad skola
 • gymnasieskola
 • vuxenutbildning
 • Svenska för invandrare (sfi) och
 • Kulturskolan
 • Kunskapskällan

Ansvaret omfattar också:

 • Elevhälsans medicinska insats (EMI)
 • elevhälsa,
 • modersmålsundervisning samt
 • insatser och tjänster för elever i behov av särskilt stöd.

Verksamhetschef Förskola
Ann-Charlotte Wernered
Telefon: 0457-61 78 38
E-post: anncharlotte.wernered@edu.ronneby.se

Verksamhetschef Grundskola
Charlotte Kansikas
Telefon: 0457-61 83 45
E-post: charlotte.kansikas@edu.ronneby.se

Verksamhetschef Gymnasieskola och Vuxenutbildning
Ronny Mattsson
Telefon: 0457-61 83 62
E-post: ronny.mattsson@edu.ronneby.se

Förvaltningschef
Tobias Ekblad
Telefon: 0457-61 81 20
E-post: tobias.ekblad@edu.ronneby.se

Kontaktuppgifter till våra olika områden