Valnämnden

Valnämnden utgör lokal valmyndighet i Ronneby kommun och ansvarar för att genomföra allmänna val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige, val till europaparlamentet samt eventuella folkomröstningar och extra val.

Nämnden beslutar om det praktiska genomförandet av valen vilket innebär att de ansvarar för bemanning genom att förordna röstmottagare, beslutar om röstmottagningsställen samt ansvarar för den preliminära rösträkningen, dels på valkvällen, men även vid onsdagsräkningen.

Kontakt
Telefon vxl: 0457-61 80 00
E-post: val@ronneby.se