Om Kulturskolan

Här hittar du information om våra terminsavgifter samt kontaktuppgifter till vår personal!

Kontakta den pedagogiska personalen om du t ex behöver göra en sjukanmälan eller ändra din lektionstid.

Kontakta den administrativa personalen om du har frågor om t ex våra rutiner eller hur du bokar och betalar en kurs.