Musik

Musik är något nödvändigt gott...

Musik är ett språk som de flesta förstår. Det är ett internationellt språk och är alldeles unikt. Musiken behöver inte betyda något, den är en känsloupplevelse. Den levande musiken ger en upplevelse som dröjer sig kvar, som inspirerar, ger positiv energi och spelar roll.

Alla skolbarn erbjuds en konsert per läsår.