Inriktning: Bild och form

En av våra bild och form-elever målar med pensel

Barn lever och växer upp i en alltmer visuell värld där vi mer och mer kommunicerar med och genom bilder på olika sätt.

I vår fantastiska ateljé provar eleverna olika tekniker och material och på så sätt hittar och utvecklar sitt eget bildspråk samt tilltro till sitt eget skapande. Undervisningen består av såväl enskilt som grupparbete vilket öppnar upp för nya idéer och många härliga samtal. Kreativitet och fantasi är alltid i fokus!