Mark- och exploateringsenheten

Mark- och exploateringsenheten ansvarar för mark och exploateringsområden i kommunen.

Enheten jobbar med infrastruktursfrågor såsom dagvattenhantering, nya vägar och ledningssamordning till nya exploateringsområden. Enheten är också markförvaltare av kommunens mark, ansvarig för planering av markanvändning strategiskt över tid samt större ombyggnationer eller nybyggnationsprojekt.

Mark- och exploateringschef
Sara Jonasson
Telefon: 0457- 61 80 83
sara.jonasson1@ronneby.se

Här finns markjuridisk expertis och enheten är också ansvarig för GIS-samordningen inom kommunen samt att kartprogrammet har korrekta uppgifter.