Våra program

Vårt breda utbud ger dig den stora fördelen att du har möjlighet att profilera ditt programval eller din inriktning så att det passar dina framtidsplaner.

Miljöbild elev

Vi är en skola som valt att satsa på att utveckla våra utbildningar genom att ha certifierade Teknikcollegeprogram, ETG-partnerskap på El- och energiprogrammet samt en certifierad EU-ambassadörsskola.

Vi har ett nära samarbete med näringslivet och driver flera internationella projekt. Våra elever kan bland annat driva UF-företag, läsa LIU - vår lokala idrottsprofil. Där kan du välja mellan fotboll, ishockey, handboll, padel, cross training eller e-sport. Vi erbjuder även elever att läsa musikprofil på samtliga program.

Våra utbildningar utvecklas ständigt för att anpassas till arbetsmarknadens behov och för vidare studier.

Vi erbjuder 11 nationella program på vår skola som är fördelade på 6 yrkesprogram och 5 högskoleförberedande program:

Yrkesprogram

Barn- och fritidsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet
El- och energiprogrammet
Flygteknikutbildningen
Försäljnings- och serviceprogrammet
Industritekniska programmet

Högskoleförberedande program

Ekonomiprogrammet
Estetiska programmet
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet

När du har avslutat ett yrkesprogram kan du få en yrkesexamen. För att nå en yrkesexamen ska du ha:

  • Minst 90 % godkända betyg på en utbildning som omfattar 2500 gymnasiepoäng.
  • Betygen i kurserna Svenska 1/ Svenska som andra språk 1, Engelska 5 och Matematik 1 måste vara godkända.
  • Du ska har godkänt i 400 poäng av de programgemensamma ämnena
  • Gymnasiearbetet ska vara godkänt.
  • Samtliga kurser måste vara betygssatta (A-F).

När du har avslutat ett högskoleförberedande program kan du få en högskoleförberedande examen. Denna examen ger grundläggande behörighet till högskoleutbildning på grundnivå. För att nå en högskoleförberedande examen ska du ha:

  • Minst 90 % godkända betyg på en utbildning som omfattar 2500 gymnasiepoäng.
  • Minst betyget godkänd i kurserna Svenska 1, 2 och 3/Svenska som andra språk 1, 2 och 3, Engelska 5 och Engelska 6 och Matematik 1.
  • Gymnasiearbetet ska vara godkänt.
  • Samtliga kurser måste vara betygssatta (A-F).

Högskolebehörighet

Har du en yrkesexamen, har godkänt i kurserna Svenska 2 och 3/Svenska som andraspråk 2 och 3 och Engelska 6 så har du grundläggande behörighet till högskoleutbildning på grundnivå.