Efter gymnasiet

Bygg- och anläggningsprogrammet är ett yrkesprogram och du kan börja jobba direkt inom det område du har inriktat dig på. Inom branschen finns ett väl utvecklat lärlingssystem där du efter ett par års arbete slutför din utbildning för att få yrkesbevis.

Läs mer om detta på Byggnadsindustrins yrkesnämnds hemsida www.byn.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan arbeta som anställd vid stora och små byggföretag eller som egenföretagare. Olika inriktningar och yrken är möjliga. Efter inriktningen Husbyggnad blir du träarbetare/snickare, efter inriktningen Plattsättning blir du plattsättare och efter inriktningen Byggnadsmålare blir du målare.

Du kan också läsa kurser inom programmet som ger dig grundläggande behörighet till högskola. Bygg- och renoveringsbehovet i landet är mycket stort, inte minst vad gäller behovet av bostäder. Det talar för en god arbetsmarknad i byggbranschen.