Studie- och yrkesvägledare

Thomas Westling

Tittie Österström
Studie- och yrkesvägledare på följande program:
Barn- och fritidsprogrammet
Ekonomiprogrammet
Estetiska programmet
Försäljnings- och serviceprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet

Samt Ronneby Kunskapskälla

Tel. 0457-61 83 92
tittie.osterstrom@edu.ronneby.se

Thomas Westling

Thomas Westling
Studie- och yrkesvägledare på följande program:
Bygg- och anläggningsprogrammet
Crea Diem
El- och energiprogrammet
Flygteknikutbildningen
Industritekniska programmet
Naturvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet

Tel. 0457-61 83 74, 0721-72 85 88
thomas.westling@edu.ronneby.se

Thomas Westling

Lina Sevig
Studie- och yrkesvägledare på följande program:
Introduktionsprogrammen
Naturbruksgymnasiet

Tel. 0457-61 83 57
lina.sevig@edu.ronneby.se