Industritekniska programmet

Jonny Svensson

Jonny Svensson
Lärare och programansvarig på Industritekniska
programmet

Tel. 0457- 61 74 24
jonny.svensson@edu.ronneby.se

Hans Kristiansson

Hans Kristiansson
Lärare på Industritekniska programmet

Tel. 0457-61 74 22
hans.kristiansson@edu.ronneby.se

Özkan Yolver

Özkan Yolver
Lärare i Idrott

Tel. 0457-61 83 58
ozkan.yolver@edu.ronneby.se

Özkan Yolver

Toliat Hossein
Lärare på Industritekniska programmet

Tel. 0457-61 74 23
hossein.toliat@edu.ronneby.se

Lisbeth Johansson

Christian Almkrantz
Lärare på Industritekniska programmet

Tel. 0457-61 83 54
christian.almkrantz@edu.ronneby.se

Åsa Sandelin Sjölander

Linda Hasselberg
Mentor på Försäljning- och serviceprogrammet, Industritekniska programmet, Samhällsvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet.

Tel. 0457-61 75 82
linda.hasselberg@edu.ronneby.se