Elevhälsa

Nanna Leinonen

Nanna Leinonen
Kurator på Introduktionsprogrammen
Samordnare för Elevhälsan

Tel. 0457-61 82 71
Mob. 0721-72 83 74
nanna.leinonen@edu.ronneby.se

Anders Bizzozero

Sören Thorén
Kurator på skolans nationella program

Tel. 0457-61 84 35
Mob. 0766-48 93 86
soren.thoren@edu.ronneby.se

Nanna Leinonen

Catharina Lövdahl
Skolsköterska på Introduktionsprogrammen, Sjöarpsskolan och Naturbruksgymnasiet

Tel. 0457-61 88 26
catharina.lovdahl@edu.ronneby.se

Anders Bizzozero

Annie Hansson
Skolsköterska på skolans nationella program

Tel. 0457-61 83 68
annie.hansson@edu.ronneby.se

Ulrika Harding

Bodil Östgård
Specialpedagog på Introduktionsprogrammen

Tel. 0457-61 78 40
bodil.ostgard@edu.ronneby.se

Dennis Wihlstrand

Helen Lindqvist
Specialpedagog

Tel. 0457-61 83 73
helen.lindqvist@edu.ronneby.se