Betygskopior

Du kan beställa kopior på ditt betyg via formuläret nedan om du avslutat utbildningen på Gymnasieskolan Knut Hahn de senaste 5 åren.

Annars kontaktar du kommunarkivet tel. 0457-61 80 81.
Betygskopior