BA15

Bygg- och anläggningsprogrammet

Bygg- och anläggningsprogrammet är ett program som ger dig en bred kunskap om husbyggnadsproccesen, från planering och grundläggning till färdigt hus. Du lär dig också hur renoveringar av olika typer av byggnader och anläggningar görs.