EK17

Ekonomiprogrammet

Med Ekonomiprogrammet som grund kan du välja många olika vägar för fortsatta högskolestudier i ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden eller eget företagande.