Heltidsmentorer

BA15

Stående från vänster: Therese Nilsson, Kristina Lindahl, Linda Hasselberg, Malin Berglin Isokoski. Sittande från vänster: Tamim Abassi, Robert Bondesson, Tim Pettersson, Jon Lindqvist.

En heltidsmentor coachar och stöttar eleverna genomderas skolgång och tar hand om elevens studiesociala situation. De introducerar eleverna vid skolstart, håller i mentorstid, följer upp studieplaner, följer upp frånvaro, är kontakten mellan skola och hem, håller i utvecklingssamtal, löser praktiska frågor - kort sagt stöttar eleven genom utbildningen.

Heltidsmentorerna finns centralt placerade i skolan och är lätta att få tag på om man behöver hjälp eller bara snacka med någon vuxen. Du hittar kontaktuppgifter till respektive mentor på de olika programmen under fliken Kontakt.