ES17

Estetiska programmet

Här får du högskolebehörighet samtidigt som du får använda dina kreativa förmågor och utvecklas som person. På det Estetiska programmet arbetar vi ämnesintegrerat. Detta innebär att vi samarbetar över ämnesgränserna för att få en “röd tråd” i undervisningen, med en ökad förståelse och utveckling som resultat.