Stöd i undervisningen

På Gymnasieskolan Knut Hahn finns Navet och Kompassen som är våra studiecentrum. Där finns speciallärare som kan hjälpa dig med dina studier.

Kontakta din mentor om du är i behov av stöd.

Studiestöd