Artikeln publicerades 28 februari 2024

CSN

För att få studiebidrag måste du studera på heltid. Du kan få studiebidrag från kvartalet efter det att du har fyllt 16 år. Som längst kan du få studiebidraget till och med första halvåret det år du fyller 20 år. När du studerar på en gymnasieutbildning, får du studiebidrag till och med vårterminen du fyller 20 år. Efter det kan du söka annat studiemedel. Om du har ogiltig frånvaro kan CSN stoppa dina utbetalningar av studiebidrag.

Ytterligare information:

CSN