Poängplan

Husbyggnad
På inriktning Husbyggnad lär du dig bygga, underhålla och renovera hus, lokaler och andra anläggningar.

Du får grunderna du behöver för många yrken inom byggbranschen.

Det betyder kunskaper i flera olika tekniker, material, verktyg och maskiner. Arbetsmiljö, mätteknik och ritningsläsning är andra viktiga delar i utbildningen.

Inom husbyggnad möts traditionellt hantverk och ny teknik. Förutom tekniskt kunnande ställer den moderna arbetsplatsen också höga krav på samverkan och service.

Måleri
I inriktningen Måleri lär du dig att både måla och tapetsera. Du får kunskaper om under- och färdigbehandling av nya och tidigare behandlade ytor, såväl i tak och på väggar som på snickerier, i våtrum samt på stål- och metallytor.

Du lär dig att planera arbetsuppgifterna samt lösa problem som kan uppstå under arbetet. Inriktningen ger också förmåga att hantera och vårda material, verktyg och maskiner samt att arbeta säkert med hänsyn till hälsa, arbetsmiljö och ergonomi.

Du utvecklar dina kunskaper inom färgnyansering och färgsättning. Vid tapetsering lär du dig arbeta med olika tapet- och vävtyper, såväl manuellt som med tapetmaskin.

Yrkesutgångar
En yrkesutgång är en yrkeskompetens som eleven får genom att läsa en viss kombination av kurser inom programfördjupningen.

På Bygg- och anläggningsprogrammet på Gymnasieskolan Knut Hahn kan du i inriktningen Husbyggnad välja mellan att bli plattsättare eller golvläggare inom fördjupningskurserna.

Plattsättning
Denna yrkesutgång ger specialkunskaper i att klä väggar och golv med till exempel kakel, klinker och mosaik.

En färdighet som kräver både noggrannhet och precision, samtidigt som känslan för färg och form är viktig.

Du får också lära dig att göra det viktiga underarbete som krävs för ett lyckat och varaktigt resultat. Ett exempel är att lägga en fuktspärr i badrum och andra våt-

utrymmen innan plattorna sätts på väggar och golv.

Som plattsättare kan du arbeta med både nybyggen, ombyggnader och större renoveringar. Du arbetar främst inomhus och med allt från badrum och kök till stora simhallar.

Golvläggning
På denna yrkesutgång utvecklar du din förmåga att utföra undergolvsarbeten samt läggning av olika typer av golv vid såväl nyproduktion som ombyggnader och tillbyggnader. Du får även kunskaper om olika golvbeläggningar som mattor och plattor av plastmaterial, textila golv samt trä- och laminatgolv samt även färdigheter i golv- och väggarbeten i våtrum.

Dessutom ska du ges möjlighet att utveckla kunskaper om och färdigheter i reparation och underhåll av golv.

Som golvläggare kommer du in på en byggarbetsplats i slutskedet. Golvläggarens arbete är nästan uteslutande inomhusarbete.

En del golvläggare specialiserar sig på vissa typer av jobb som till exempel på golv och väggar i våtrum och badrum. Här ställs det extra krav på skicklighet eftersom skarvarna svetsas ihop och måste bli helt täta.

Byggnadsmålare
Yrkesutgången som målare innebär att du behandlar och tapetserar miljöer med känsla för färg och form. Målare är specialister på behandling av ytor. De arbetar med både inom- och utomhusmiljöer.

Du kommer lära dig att göra ett noggrant underarbete i form av spackling, slipning och grundmålning. Serviceförmåga står i centrum eftersom kundkontakter är en stor del av arbetet.

Exempel på yrken som kanske intresserar dig som väljer måleri: målare, försäljare eller inredare.

Träarbetare/snickare
I yrkesutgången som träarbetare arbetar man med nyproduktion, ombyggnation och renovering av bostäder och lokaler. Det kan vara småhus, lägenhetshus, kontorslokaler, industrilokaler och sjukhus. Som träarbetare är man med från formsättning till inredning.

Träarbetare arbetar även med anläggningsarbeten, till exempel brobyggen. Träarbetaren har många olika uppgifter under hela byggprocessen, från grundläggning till det att bygget är klart med inredning och taktäckning. Ritningsläsning är en viktig del av arbetet eftersom merparten av allt byggarbete utgår ifrån en ritning.

Träarbetaren är den största yrkesgruppen inom byggbranschen.

Vill du ha ett omväxlande och skapande jobb är Bygg- och anläggning rätt för dig!

Bygg- och anläggningsprogrammet Lärling
På Bygg- och anläggningsprogrammet Lärling är du ute på arbetsplatser minst halva studietiden och på skolan den andra halvan – en intensiv studieform för dig som gillar utmaningar och vill bli redo för yrkeslivet.

Du får minst 50% arbetsplatsförlagt lärande
Bygg- och anläggningsprogrammet Lärling består av minst 50 % praktik under utbildningens 3 år. Du kommer tidigt ut och möter verkligheten på en byggarbetsplats. Som lärling tillämpar du dina kunskaper på en arbetsplats. Du får träning i det viktiga lagarbetet där många olika hantverk måste samverka på vägen från idé till slutbesiktning.

I vårt nätverk finns många lokala byggföretag där du får den breda yrkeskunskapen och även får lära dig olika specialinriktningar.