SA poängplan

Beteendevetenskap
Du lär dig om människans utveckling, socialisation och samspel. Du får större förståelse för hur människor handlar som individer, gruppdeltagare och samhällsmedborgare. Du studerar kommunikation, lärande och ledarskap och du fördjupar dig bland annat i psykologi, sociologi och kriminologi.

Medier, information och kommunikation
Inom inriktningen lär du dig hur man kommunicerar ut budskap till en given målgrupp med hjälp av olika medier. Det betyder att vi använder hela Adobes programserie tillsammans med moderna Mac-datorer i undervisningen. Tillsammans med de teoretiska kunskaper du får inom reklam och information ger det dig en god grund inom media. Dessutom ger inriktningen en förståelse för mediernas roll i samhället och för demokratin.

Samhällsvetenskap
Du lär dig om hur samhället fungerar och om människors livsvillkor, inte minst ur ett internationellt perspektiv. Du breddar och fördjupar dina kunskaper om olika samhällsfrågor genom att tolka, förklara och använda olika metoder såsom intervjuer, fältstudier och enkäter. Du fördjupar dig i historia, samhällskunskap, religion och geografi.