BehörighetskravOm du söker till Samhällsvetenskapsprogrammet måste du ha minst betyget E i ämnena:

  • Svenska/Svenska som andraspråk

  • Matematik

  • Engelska

  • Geografi

  • Historia

  • Religionskunskap

  • Samhällskunskap

  • 5 övriga ämnen