Här lär du dig

På programmet utvecklar du ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt där du lär dig att avgöra om påståenden är grundade på fakta och urskilja värderingar i olika typer av källor. Du söker och bearbetar information med källkritiska metoder. Du utvecklar din förmåga att samarbeta, vara kreativ, arbeta självständigt, ta ansvar, se möjligheter, ta initiativ och omsätta idéer till praktisk handling.

På Samhällsvetenskapsprogrammet gör vi studiebesök, ibland en längre resa och ibland en kortare. Genom vårt samarbete arbetar vi mycket med internationella kontakter.