BehörighetskravOm du söker till Naturvetenskapsprogrammet måste du ha minst betyget E i ämnena:

  • Svenska/Svenska som andraspråk

  • Matematik

  • Engelska

  • Biologi

  • Kemi

  • Fysik

  • 6 övrig ämnen